Gia công dán vải

In vải kỹ thuật số

thông tin liên hệ
Mr. Eric Huang
Điện thoại - 0919 088 893

Mr. Đảo
Điện thoại - 0868 445 838

Ms. Nhung
Điện thoại - 0918 198 782

Mr. Hào
Điện thoại - 0338 722 425

Vải dán màng PUR

Sản phẩm vải dán màng PUR
Sản phẩm vải dán màng PUR
Sản phẩm vải dán màng PUR
Sản phẩm vải dán màng PUR
Máy dán màng PUR
Máy dán màng PUR
Sản phẩm vải dán màng PUR
Sản phẩm vải dán màng PUR
Sản phẩm vải dán màng PUR
Sản phẩm vải dán màng PUR
Sản phẩm vải dán màng PUR
Sản phẩm vải dán màng PUR

Vải dán mút xốp, eva

Máy dán mút xốp
Máy dán mút xốp
Máy dán mút xốp
Máy dán mút xốp
Máy dán mút xốp
Máy dán mút xốp
Vải
Vải
Vải
Vải
Vải dán Eva
Vải dán Eva

In trên vải

In trên vải
In trên vải
In trên vải
In trên vải
In trên vải
In trên vải
In trên vải
In trên vải
In trên vải
In trên vải
In trên vải
In trên vải
In trên vải
In trên vải
In trên vải
In trên vải
In trên vải
In trên vải

In mặt giày

Mặt giày 3D
Mặt giày 3D
Mặt giày 3D
Mặt giày 3D
Mặt giày 3D
Mặt giày 3D
Mặt giày 3D
Mặt giày 3D
Mặt giày 3D
Mặt giày 3D
Mặt giày 3D
Mặt giày 3D

In trên mọi chất liệu vải

Cá đuôi dài hoa
Cá đuôi dài hoa
Cái đuôi hoa
Cái đuôi hoa
Cá hoa cúc
Cá hoa cúc
Cá hoa kèn
Cá hoa kèn
Cá hoa lan
Cá hoa lan
Cá hoa
Cá hoa
Cá lan
Cá lan
Cái đuôi hoa dâm
Cái đuôi hoa dâm
Cá hoa huệ
Cá hoa huệ